آفتاب

سخنگوی دولت: شتاب در تحقق ‎دولت هوشمند، از اقدامات ۲۰۰ روز آغازین استسخنگوی دولت با برشمردن مواردی از روند تحقق دولت هوشمند در ماه‌های نخست روی کار آمدن دولت سیزدهم، یادآور شد: شتاب در تحقق ‎دولت هوشمند، از اقدامات ۲۰۰ روز آغازین است.

علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

«شتاب در تحقق ‎دولت هوشمند، از اقدامات ۲۰۰ روز آغازین است. اجرای سراسری نسخه‌نویسی الکترونیکی، بهره‌برداری از سفته و برات الکترونیکی، راه‌اندازی سامانه جدید صدور مجوزها و سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو، رشد دوبرابری تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات از این جمله است.»
وبگردی