آفتاب

بررسی روابط ایران با عربستان در کمیسیون امنیت ملیایسنا نوشت: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش معاونان وزیر خارجه درباره برقراری مناسبات با عربستان در جلسه امروز این کمیسیون گفت که جمهوری اسلامی ایران دنبال مذاکرات رسمی و گسترش مناسبات با همسایگان است.

محمود عباس زاده مشکینی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: این جلسه با حضور معاون وزیر امور خارجه و مسوولان مربوطه جهت بررسی و ارزیابی روابط دیپلماتیک ایران با همسایگان به ویژه عربستان تشکیل شد.

به گفته وی، با توجه به مواضع و استقبال مسئولان کشور عربستان درباره برقراری مناسبات با جمهوری اسلامی، پیگیری‌ها برای رفع موانع در حال انجام است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عربستان را از کشورهای مهم منطقه خواند و گفت: عربستان در برخی کشورهای منطقه ترجیحات و منافعی را تعریف کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان قدرتمندترین کشور منطقه، استراتژی‌ها و راهبردهایی دارد. البته باید بین منافع، خواسته‌ها و مطالبات همسایگان هم پوشانی باشد تا در گسترش مناسبات آسیبی به منافع متقابل زده نشود. در همین راستا معاونان وزیر خارجه و سایر مسئولان مربوطه گزارش‌هایی درباره برقراری مناسبات با عربستان ارایه دادند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی عزمش را برای گسترش ارتباط با همسایگان جزم کرده و به نظر می‌رسد که از طرف ما موانع جدی وجود نداشته باشند، اختلاف و تفاوت نظر نیز در برخی جهات طبیعی است این  هنر دیپلماسی است که با اختلاف نظرها در یک مسیر و به شیوه هم افزا، مناسبات را برقرار کرد.

عباس زاده مشکینی گفت که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی می توانند بر اساس منافع مشترک همکاری کنند. دیپلماسی خارجی نیز عقلانیت و تدبیر است و وزارت خارجه ایران به عنوان مجری سیاست‌ها و راهبردهای روابط خارجی مذاکرات مقدماتی را انجام داده اما این مذاکرات باید شکل رسمی به خود گیرد.

وی در پایان گفت: جمهوری اسلامی منعی برای آغاز مذاکرات رسمی نمی‌بیند، البته مذاکرات رسمی به انجام مقدمات کارشناسی نیاز دارد تا در مذاکرات رسمی توافقات صورت بگیرد. با توجه به مذاکرات مقدماتی امیدواریم مناسبات ایران و عربستان به صورت گسترده و هم افزا برقرار شود، جمهوری اسلامی دنبال مذاکرات رسمی و گسترش مناسبات با همسایگان است.
وبگردی