وصول ۹۰۰ میلیارد ریال از مطالبات معوق

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران,صندوق ضمانت صادرات ایران,افروز بهرامی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از وصول ۹۰۰ میلیارد تومانی معوقات صندوق خبر داد.

افروز بهرامی در صفحه توئیتر خود نوشت :" طی شش ماه حضور اینجانب در مدیریت صندوق ضمانت صادرات ۹۰۰ میلیارد ریال از معوقات به صورت نقدی و بخش قابل توجهی نیز به صورت غیر نقدی بازیافت شده است".
وی در ادامه آورده است:" برنامه بازیافت سایرمعوقات گذشته که طی بیست سال فعالیت صندوق مجتمع شده در کمیته وصول مطالبات تدوین شده است".

بهرامی همچنین درتوئیت دیگری به حجم پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد و نوشت: حجم پوشش در سال گذشته با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ به حدود ۲.۳ میلیارد دلار رسید .
وی اضافه کرد: با توجه به رعایت استانداردهای مدیریت ریسک در صندوق نسبت معوقات صندوق تقریبا نصف نظام بانکی بوده و در سطح قابل قبولی قرار دارد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به اینکه مقابله با فساد همواره هزینه زا است و مطالبه بیت المال از بدهکاران کلان با واکنش شدید ایشان روبرو می شود، تصریح کرد: آماده پرداخت هزینه برای استیفای حقوق بیت المال به هر قیمت هستیم و تهمت ها و افترای ایشان خللی در عزم صندوق در پیشبرد این هدف ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران
کد N2195953