آفتاب

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و قیمت طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

به گزارش ایلنا، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. 

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۸۶ صدم درصد کاهش به ۵۷ دلار و ۴۰ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با ۷۳ صدم درصد کاهش به ۶۳ دلار و ۷۱ سنت رسید.

قیمت طلا نیز با یک و ۵۴ صدم درصد افزایش به ۴۶ دلار و ۱۸ سنت در هر گرم رسید.

کد N2195337

وبگردی