آفتاب

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۶۸ صدم درصد افزایش به ۵۷ دلار و ۸۲ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با ۳۶ صدم درصد افزایش به ۶۴ دلار و ۶۸ سنت رسید.

قیمت طلا نیز با ۴۹ صدم درصد افزایش به ۴۵ دلار و ۱۲ سنت در هر گرم رسید.

کد N2194596

وبگردی