اگر حق مردم محترم شمرده نشود کارنامه دولت کامیاب نخواد بود

حقوق شهروندی,معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: اگر حق ها و آزادی های مردم محترم شمارده نشود، کارنامه دولت و به طور کلی کارنامه حکومت، کارنامه کامیابی نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، علی اکبر گرجی ازندریانی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در نشست معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی، استان ها، کانون های وکلای دادگستری و رئیسان دانشکده های حقوق دانشگاه ها اظهار کرد: اگر حق ها و آزادی های مردم محترم شمارده نشود، کارنامه دولت و به طور کلی کارنامه حکومت، کارنامه کامیابی نخواهد بود.

وی ادامه داد: شاخص های تدوین شده اغلب کمی هستند و شاید علت این است که تدوین شاخص‌های کیفی برای سنجش میزان حقوق شهروندی آسان نیست.

گرجی با اشاره به  شاخص سنجش حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی گفت: در این زمینه دو دیدگاه سلبی و ایجابی وجود دارد؛ یک رویکرد این است همین که جان انسان ها به مخاطره نیفتد، باید شکرگزار باشند که این دیدگاه امنیت گرا است و رویکرد دیگر به مسأله حیات طیبه اشاره دارد.

وی سپس گفت: کرامت انسانی هسته مرکزی حقوق شهروندی است و یکی از مولفه های اساسی، توجه به اصل برابری و عدم تبعیض است.

گرجی در ادامه  افزود: در جامعه ای که شهروندان احساس نابرابری و تبعیض داشته باشند، ناخوداگاه حس مخدوش شدن و نقض کرامت انسانی را دارند و حقوق شهروندان محترم شمارده نمی شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: اگر در توزیع فرصت ها ملاکی جز کرامت انسانی افراد مبنا قرار گیرد، از فلسفه و بنیان حقوق شهروندی دور است.

وی با بسان اینکه«حق مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت بسیار مهم است» گفت: در این خصوص، مهمتر از نرخ مشارکت، ژرفا و عمق مشارکت است. حق آزادی اندیشه و بیان از جمله حقوق مهم شهروندان است و یکی از این شاخص ها فعالیت رسانه های خصوصی است اما مهم این است که چقدر این رسانه ها آزاد هستند و چقدر استقلال دارند.

انتهای پیام

کد N2193192