تجاوز به دختر جوان به بهانه خارج کردن شیطان از بدنش

تجاوز به دختران جوان, اخاذی از دختران جوان, گرفتن فیلم از ختران جوان, فیلم تجاوز, گرفتن فیلم از تجاوز به دختران

ادعای مرد حیدرآبادی درتجاوز به دختر 19 ساله او را روانه زندان کرد.

به گزارش آفتاب، پلیس هندوستان مردی شیطان صفت را که به دختری مسلمان تجاوز کرده بود دستگیر کرد.به گفته پلیس حیدرآباد، متهم  دختر جوانی را مورد تجاوز قرار داد تا به خرافات یک خانواده خاتمه دهد.به گفته اعظم 19 ساله، متهم در ابتدا زمانی که وارد محله شان شد با ادعای رمالی و جن گیری و رفع نیروهای شیطانی زنان و کودکان را مورد دست درازی قرار می داد و با اخاذی از مردان ادعا می کرد که با این کار روزی شان را افزایش می دهد.پس از شکایت اعظم به اداره پلیس و ثبت اظهاراتش ماموران پلیس وارد ماجرا شدند و متهم را در مقابل چشمان سایر همسایه ها دستگیر و روانه زندان کردند.در حال حاضر با طرح شکایت دختر جوان و سایر قربانیان متهم در بازداشت است تا پس از تکمیل پرونده جلسه دادگاهی اش به زودی برگزار شود.

منبع، رکنا

کد N2191721