آبیار: سال‌هاست که علی باقری فکر و ایده‌هایش را برای فیلم‌های من خرج می‌کند/ اطیابی: پوسترهای باقری در کن تحسین مخاطبان را در پی داشت

کد N2191168