آفتاب

حمله مار زهر آگین به خوابگاه دانشجویان دختر

حمله مار زهر آگین به خوابگاه دانشجویان دختر

مدیر امور دانشجویی دانشگاه آزاد کازرون گفت: شب گذشته یک عدد مار حدود ۷۰ سانتی متری در خوابگاه خوهران این دانشگاه مشاهده شده است.

به گزارش آفتاب، زادافشار مدیر امور دانشجویی دانشگاه آزاد کازرون با اشاره به دیده شدن مار در خوابگاه خواهران این دانشگاه گفت: شب گذشته یک عدد مار حدود ۷۰ سانتی متری در خوابگاه خوهران این دانشگاه مشاهده شده است.

زادافشار مطرح کرد: با مشاهده این مار در خوابگاه، نیرو های آتش نشانی در محل به سرعت حاضر شدند و این حیوان را شکار کردند.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه آزاد کازرون خاطرنشان کرد: ما در ایام نوروز و تابستان خوابگاه های دانشجویی را سم پاشی و گوگرد پاشی می کنیم، اما با توجه به شرایط آب و هوایی در کازرون مار و عقرب وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به وجود زمین های خالی اطراف خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد کازرون گفت: با وجود این زمین های خالی پیدا شدن این نوع جانور ها طبیعی است.

زادافشار خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه سم پاشی انجام می شود؛ اما به خاطر اسکان دانشجویان در خوابگاه نمی توانیم از سم های قوی استفاده کنیم.

منبع، فرانگر
کد N2191045

وبگردی