یک وکیل دادگستری: فقر فرهنگی تاثیر بسزایی در میزان نزاع در جامعه دارد

پاسخ به دعوت رییس قوه قضاییه در بررسی دلایل وقوع نزاع‌ها

یک وکیل دادگستری افزایش نزاع در هر جامعه را ناشی از فقر فرهنگی و عدم مدیریت خشم دانست و گفت: شرایط اقتصادی بیش از شرایط فرهنگی یک ملت در میزان نزاع‌ها نقش دارد.

مریم نقاشان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص دعوت رئیس قوه قضائیه از صاحب نظران و کارشناسان به منظور بررسی دلایل کثرت نزاع‌ها و دعاوی در جامعه، اظهار کرد: افزایش نزاع در هر جامعه ناشی از فقر فرهنگی، عدم مدیریت خشم و کمرنگ شدن ارزش‌های اخلاقی مردم آن جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از شرایط اقتصادی شرایط فرهنگی آن ملت در میزان نزاع نقش دارد، زیرا می‌بینیم در جوامعی فقیر همانند هند با توجه به جمعیت آن کشور، نسبت نزاع و دعاوی کمتر از کشور ما می‌باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در واقع خصوصیات خاص نژادی مثل هیجانی بودن و همچنین غالب بودن احساسات بین اکثر مردم یک نژاد و عادات فرهنگی خاصی که به آنها دامن می‌زند، مانند عدم کنترل خشم و انجام واکنش‌های آنی بدون تعقل منجر به افزایش نزاع می‌گردد.

نقاشان با بیان اینکه عواملی که آستانه تحریک عصبی مردم را کاهش می‌دهد رابطه مستقیم با افزایش نزاع در جامعه دارد، اظهار کرد: این عوامل عبارت است از محرومیت‌های مادی و معنوی که منجر به عقده‌هایی در بین افراد می‌شود. شاید نتوان همه این محرومیت‌ها را مرتفع ساخت اما اگر به واسطه نهادهای مختلف فرهنگی و آموزشی همانند آموزش و پرورش و صدا و سیما بتوانیم نوع جهان بینی و ایدئولوژی مردم را به سمت زندگی مسالمت آمیزی ببریم از جامعه آرام‌تر و به دور از تنشی برخوردار خواهیم شد که سود آن برای همه مردم جامعه ملموس خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به این بیت شعر حافظ که "آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است.... با دوستان مروت با دشمنان مدارا" گفت: باید به نحوی عمل کرد که مفهوم این بیت از حافظ در بین مردم جامعه نهادینه گردد.

انتهای پیام

کد N2188017