خداحافظی مدافع جنجالی از سپاهان:

سیاوش یزدانی به استقلال پیوست

کد N2187998