کدخدایی:

مردم منتظر پاسخی روشن در حوزه دیپلماسی به بدعهدی‌ها هستند

عباسعلی کدخدایی, شورای نگهبان, دیپلماسی و سیاست خارجی

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه دیپلمات‌ها باید بدانند که ایران نقض عهد نکرده و زبان تهدید و تحریم اثری نخواهد داشت، گفت: مردم ایران منتظر پاسخی روشن به بد عهدی‌ها هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شواری نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به مناسبات دیپلماتیک جمهوری اسلامی با سایر کشورها نوشت: ایران منعی برای آمد و شد دیپلماتیک ندارد مشروط بر اینکه آورده ای نقد داشته باشد.

وی ادامه داد: دیپلمات‌ها باید بدانند که ایران نقض عهد نکرده و زبان تهدید و تحریم اثری نخواهد داشت، چون سرو سرافراز ایران با این بادها به لرزه نمی افتد.

کدخدایی تاکید کرد: مردم ایران منتظر پاسخی روشن به بد عهدی‌ها هستند نه صرفاً گفتگو.

کد N2187992