معاون عمرانی وزیر کشور:

نیازمند نظام تشکیلاتی جامع وفراگیر دربحث سیل وتاب آوری شهری هستیم

مهدی جمالی نژاد, سیل, وزارت کشور

معاون عمرانی وزیر کشور گفت: در مبحث سیل و تاب آوری شهری نیازمند نظام تشکیلاتی جامع و فراگیر و توجه مضاعف به بازسازی و بازتوانی و ساماندهی مشارکت های مردمی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد صبح امروز در حاشیه ششمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری که در دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد، افزود: تهدیدهای ناشی از سیلاب مربوط به سیل‌های ناگهانی است که در یک محدوده کوچک حجم زیادی بارش در مدت کوتاهی رخ می‌دهد. در ایران سیل شیراز را می‌توان از این دست سیلاب‌ها تلقی نمود.

وی اضافه کرد: بررسی عوامل بروز سیلابها نشان می‌دهد عوامل طبیعی ناشی از بارشها را به عنوان عوامل ایجاد کننده سیلاب تعریف می‌کنند و عوامل انسانی را به عنوان عوامل تشدید کننده تعریف می‌کنند و اقداماتی مانند ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها را می‌توان در این زمره برشمرد.

وی گفت: راهکارهای مقابله با سیلاب نیز باید در چارچوب شرایط فیزیوگرافی حوضه سیلاب دشت تعریف و اجرا شود. بنا براین بروز حوادث طبیعی ناشی از رفتار طبیعت است. لذا هرگونه اقدامی که منجر به تغییر این رفتار گردد باعث ایجاد خسارات بعضاً جبران ناپذیری می‌گردد.

جمالی نژاد اضافه کرد: رویکردهای سنتی در مدیریت سیلابهای شهری معطوف به جمع آوری، انتقال و دفع آب‌های سطحی بوده است. در حالیکه در رویکردهای جدید هدف نگهداشت آب در شهرها و استفاده از انها می‌باشد. لذا تفکر شهر اسفنجی در نظامات جدید مدیریت سیلابهای شهری مورد پذیرش قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در این مقوله نیازمند توجه همه جانبه به اصول تاب اوری شهری هستیم، گفت: یکی از اصول تاب آوری، وجود نظام سازمانی و تشکیلاتی جامع و فراگیر است که مؤلفه‌های آن عبارتست از ایجاد و تقوت ظرفیت نهادی و هماهنگی شهری، هماهنگی و یکپارچگی در میان نهادهای مسؤول ارائه دهنده خدمات اضطراری در شهر و ایجاد توسعه شبکه‌های سازمانی فراشهری.

معاون عمرانی وزیر کشور، بازسازی و بازتوانی را از دیگر اصول تاب آوری شهری ذکر نمود و مؤلفه‌های آن را گنجاندن موضوع باز سازی و بازتوانی در فرایند کاهش خطر پذیری، تعهد به تضمین کاربست معیارهای کاهش خطر پذیری در عمران و توسعه شهر و آگاهی بخشی از اثرات تخریب محیط زیست در خطر پذیری بلایا عنوان نمود.

وی ظرفیت سازی و آگاهی بخشی عمومی و آموزش رسمی را دیگر اصل با اهمیت تاب آوری شهری برشمرد و گفت: مؤلفه‌های این بخش عبارتند از ظرفیت سازی در کاهش خطر پذیری میان مقامات مسئول مدیریت شهر، بستر سازی آموزش رسمی در زمینه کاهش خطر پذیری بلایا و آموزش شهروندی و ترویج فرهنگ ایمنی و آگاهی بخشی عمومی.

جمالی نژاد افزود: یکی دیگر از مؤلفه‌های تاب آوری، سرمایه گذاری و تأمین مالی و اعتباری با هدف توانمند سازی شهروندان در ایجاد کسب و کار محلی تاب آوری، ایجاد وپایداری ردیف‌های بودجه‌ای و اعتباری برای آمادگی و مقابله در شهرداری و مشارکت بخش خصوصی و دولتی در سرمایه گذاری برای اقدامات کاهش خطرپذیری طراحی و اجرای برنامه تشکیل صندوقهای مالی اضطراری و پرداخت یارانه‌های دولتی است.

وی در ادامه تجزیه و تحلیل و ارزیابی خطرپذیری بلایا، ایجاد، حفاظت و ارتقا زیر ساخت‌های شهری، حفاظت و ارتقا ایمنی تأسیسات حیاتی به ویژه مدارس و بیمارستان، ارتقا بهبود آمادگی مؤثر و هشدار و واکنش سریع، حفاظت و تقویت اکوسیستم‌های طبیعی را سایر اصول تاب اوری شهری ذکر نمود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور همچنین از ارائه آئین نامه نحوه سازماندهی مشارکت شهروندان در امور ایمنی و مدیریت بحران شهری و تعیین نقش و مسئولیت آنها در قالب سلسله مراتب شهری و فرآیند مدیریت بحران با رویکرد پایدارسازی، آموزش، رسته‌بندی و تجهیز آنها به دولت خبر داد و هدف اصلی از تهیه این آئین نامه را ساماندهی مشارکت شهروندان در امور ایمنی و مدیریت بحران و تعیین نظام مشخص در بین کلیه سازمان‌های بکارگیرنده نیروی داوطلب مردمی به منظور بکارگیری در فعالیت‌های مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران ذکر کرد.

کد N2187811