سرپرست تیم ملی و سخنگوی فدراسیون فوتبال مشخص شدند

امیر مهدی علوی, محمدرضا ساکت, فدراسیون فوتبال, تیم ملی فوتبال ایران

طی احکام جداگانه‌ای، سرپرست تیم ملی و سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال با صدور احکام جداگانه‌ای سرپرست تیم ملی و سخنگوی فدراسیون فوتبال را مشخص کرد.

بنا بر این گزارش، محمدرضا ساکت دبیر کل پیشین فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال ایران و امیر مهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال نیز با حفظ سمت بعنوان سخنگوی این فدراسیون انتخاب و معرفی شدند.

کد N2187798