جهش قیمت نفت به دنبال حمله به نفت‌کش‌ها در دریای عمان

کد N2187660