کره جنوبی 2- 0 نیجریه؛ حذف ببرهای آسیا از گروه A

کد N2187481