دیدار وزیر امور خارجه ژاپن با ظریف | تصاویر

کد N2187398