احسان علیخانی ادای همسر شرکت‌کننده «عصر جدید» را درآورد! | فیلم

احسان علیخانی,برنامه عصر جدید,عصر جدید,علیخانی

احسان علیخانی مجری برنامه عصر جدید وقتی یکی از شرکت کنندگان به سمت مادرش رفت و دسته گلی از او دریافت کرد، ادای همسر شرکت کننده را در آورد.

احسان علیخانی ادای همسر شرکت‌کننده «عصر جدید» را درآورد! | فیلماحسان علیخانی مجری برنامه عصر جدید وقتی یکی از شرکت کنندگان به سمت مادرش رفت و دسته گلی از او دریافت کرد، ادای همسر شرکت کننده را در آورد.

کد N2187359