قاضی مسعودی: پرونده احمد عراقچی به شعبه دوم ارسال شده بود

فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی,مبارزه با پول شویی

مهر نوشت: قاضی مسعودی مقام گفت: پرونده آقای عراقچی به شعبه ما ارسال نشده و فکر می‌کنم در شعبه دوم باشد ولی پرونده‌های جدید پتروشیمی به ما ارجاع شده است.

قاضی مسعودی مقام در خصوص روند رسیدگی به پرونده فساد بانک سرمایه گفت: تا کنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و فکر نمی‌کنم در هیچ دادگاهی این مقدار فرصت به متهمان برای دفاع داده شده باشد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رضوی جایی عنوان کرده بنده مستنداتی را به دادگاه ارایه می‌کنم و به این دلیل که محرمانه است آنها را فقط به خود قاضی می‌دهم و شرایط دفاع برای من ایجاد نشده است آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: مستنداتی که متهمان می دهند بر اساس قوانین و مقررات می‌توانیم بگوییم که محرمانه سری و فوق سری و غیره است. ایشان یک سری مستندات درباره قراردادهایشان با شرکت ها و ارگان‌ها دادند که ما آنها را استعلام و صحت آنها را بررسی می‌کنیم.

او ادامه داد: ایشان فکر نکنم دیگر دفاعیاتی داشته باشند و بعد از هشت جلسه بگویند که دفاعیات ما مورد استماع قرار گرفته نشده است‌. ولی اینکه هر متهم و هر وکیلی هر استنادی که به دادگاه ارایه می‌کند مورد پذیرش قرار بگیرد یا نه، در رای دادگاه بروز و ظهور پیدا خواهد کرد و در رای مشخص می‌شود که این سند مورد قبول واقع گرفته است یا خیر.

مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که حیدر آبادی متهم متواری این پرونده که اخیرا بازداشت شده است چه زمانی به کشور مسترد می‌شود؟ گفت: فکر می‌کنم این موضوع زمان بر باشد و فکر نمی‌کنم این روند از یک یا دو ماه کمتر باشد. اقدامات آن را پلیس بین الملل انجام می دهد اما زمان خاصی باید صرف شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا کیفرخواست مجددی حسب تحقیق از حیدرآبادی قرایت می‌شود؟ گفت: کیفرخواست در رابطه با این فرد تنظیم شده و وکیل برایشان انتخاب شده و دفاعیات شان را ارایه می‌دهند. اگر حکم غیابی صادر شود می‌تواند اقداماتی را در رابطه با واخواهی آن انجام دهد.

مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که آیا در روزهای اخیر پرونده های اقتصادی جدیدی ارسال شده و اینکه آیا پرونده عراقچی به شعبه شما ارسال شده؟ گفت: پرونده آقای عراقچی به شعبه ما ارسال نشده و فکر می‌کنم در شعبه دوم باشد ولی پرونده‌های جدید پتروشیمی به ما ارجاع شده است.

او افزود: کارهای پرونده سابق پتروشیمی در حال انجام است و استخراج منابع مالی و اسناد را بررسی می‌کنیم و فکر می‌کنم ظرف دو هفته آینده تمام شود. سعی‌مان این است که تا قبل از مرداد ماه رای صادر شود.

او در خصوص وضعیت پرونده محمد امامی گفت: پرونده جدیدی که در بانک سرمایه ارجاع شده است پرونده جهانبانی است و پرونده محمد امامی در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

او در خصوص پرونده متهم نکویی گفت: این پرونده مربوط به شرکت های وابسته به بانک سرمایه بود که دادسرا اخلال در نظام اقتصادی را تشخیص نداده بود و این پرونده را به دادگاه کیفری دو بازگرداندیم.

[p]۲۳۵۲۳۴

کد N2187309