فرصت ۱۰ روزه قاضی مسعودی به رضوی و دلاویز

محمدهادی رضوی, محسن دلاویز, قاضی مسعودی مقام

قاضی مسعودی مقام به متهمان هادی رضوی و دلاویز فرصت ۱۰ روزه ارایه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مسعودی مقام در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: یک فرصت ده روزه برای هادی رضوی و دلاویز به منظور ارایه مدارک، مستندات و لایحه داده می شود.

وی افزود: نیازی به حضور این دو متهم در جلسات آتی دادگاه نیست.

کد N2187178