فیلم | فروش قاچاقی سنجاب مقابل مترو تجریش

حیوانات وحشی,فروش سنجاب,سنجاب,فروش قاچاقی سنجاب مقابل مترو تجریش,فروش قاچاقی سنجاب

سوداگران درخت‌های بلوط ‎لرستان رو به آتش می کشند تا سنجاب‌ها را به دام بندازند. سنجاب نقش مهمی در کاشت درخت ‎بلوط دارد.

فیلم | فروش قاچاقی سنجاب مقابل مترو تجریشسوداگران درخت‌های بلوط ‎لرستان رو به آتش می کشند تا سنجاب‌ها را به دام بندازند. سنجاب نقش مهمی در کاشت درخت ‎بلوط دارد.

کد N2186799