سیاهی رفتن چشم‌ها چه زمان اعلام خطر است؟

بیماری چشمی,سلامت

پارسینه نوشت: سیاهی رفتن چشم‌ها اتفاقی است که همه دست کم یکبار تجربه اش کرده‌ایم. اما آیا سیاهی رفتن چشم‌ها همیشه بی‌خطر است؟

کد N2186661