اتوبوس سربازان در مسیر سبزوار در آتش سوخت | فیلم

آتش سوزی, سربازی,آتش سوزی اتوبوس سربازان

اتوبوسی که از بجنورد در خراسان شمالی به سمت پادگان محمد رسول الله بیرجند در حال حرکت بود در کیلومتر 40 جاده سبزوار به بردسکن به علت نقص فنی دچار حریق شد.

اتوبوس سربازان در مسیر سبزوار در آتش سوخت | فیلماتوبوسی که از بجنورد در خراسان شمالی به سمت پادگان محمد رسول الله بیرجند در حال حرکت بود در کیلومتر 40 جاده سبزوار به بردسکن به علت نقص فنی دچار حریق شد.

کد N2185333