حال خراب و بی طاقت ریحانه پارسا | عکس

ریحانه پارسا,چهره‌ها در اینستاگرام,سریال پدر,بازیگر سریال پدر,

کلمه ها سرازیر میشه: طاقت امید ادامه...

ریحانه پارسا با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

امشب حتما می نویسم؛

حتما کلمه هارو جوری زنجیر میکنم که آرووم بگیرم، همه ی من رو خلاصه به یک کاغذ میکنم مدت هاست از من دوورم...

باز دستشو از نهایتِ این شلوغی ها میگیرم و نگاهش میکنم -با نا امیدی تمام امیدوارم ببینمش باز.

.

اگر خواست میذارم گریه کنه،تا خواست اشک بریزه،همه سیاهی هایی که دید و پاک کنه از نو،تمیز ببینه.

انقدر بباره که رنگین کمونی که مدت هاست تو همون شلوغیا گم شه پیدا بشه

ببینه باز فردارو

اولین من نوشت من بعد یک طولاانی:

کلمه ها سرازیر میشه:طاقت امید ادامه...🔥