چه خبر از شب‌هایی که پایتخت تا سحر بیدار است؟

کد N2176442