جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت

رسانه,جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار صوت

به گزارش ایلنا، جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار برای استفاده مخاطبان روزه‌دار منتشر می‌شود.

16.52M :حجم فایل صوتی
00:48:02 :زمان فایل صوتیی
دانلود فایل صوتی
کد N2175912