22 روز از ماه رمضان در مدینه همراه با آیت‌الله وحید خراسانی/ عکس

کد N2175879