نخستین سانتریفیوژ بانک خون تولید داخل ساخته می‌شود

انرژی هسته ای, سازمان انرژی اتمی,سانتریفیوژ بانک خون

نخستین سانتریفیوژ بانک خون تولید داخل به دنبال امضاء تفاهم نامه ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان انتقال خون ایران توسط سازمان انرژی اتمی ایران برای مصارف بانک خون ساخته می شود.

به گزارش خبرآنلاین، این تفاهم نامه در راستای عمل به وظیفه ملی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدات ملی و پیرو مکاتبات و مذاکرات بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده است.
براساس این تفاهم نامه سازمان انتقال خون ایران برای تکمیل تجهیزات استراتژیک خود اعلام نیاز برای ساخت 50 عدد دستگاه سانتریفیوژ بانک خون کرده است که تا کنون این تجهیزات توسط شرکت های خارجی ساخته و تامین می شده است. براساس این تفاهم نامه سازمان انرژی اتمی ایران با استفاده از تجهیزات داخل و دانش بومی و به منظور رفع همیشگی وابستگی به شرکت های خارجی اعلام آمادگی کرده است.
سازمان انرژی اتمی ایران با بهره گیری از دانش تولید سانتریفیوژهای آزمایشگاهی و صنعتی برپایه تجربیات موفق موجود در شرکت های مرتبط برای طراحی و ساخت تجهیزات مورد نظر سازمان انتقال خون اعلام آمادگی کرده است که این 50 عدد سانتریفیوژ بانک خون را بسازد و در اختیار سازمان انتقال خون قرار دهد.
این تفاهم نامه به امضاء اصغر زارعان دستیار ویژه رئیس سازمان انرژیاتمی و علی اکبر پورفتح الله مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران رسید.
سازمان انتقال خون به منظور جداسازی اجزای خون های اهدایی داوطلبان اهدای خون از دستگاه های سانتریفیوژ برای جداسازی اجزای خون مانند پلاسما، پلاکت و گلبول قرمز استفاده می کند.
کد N2175827