نتایج بزرگترین آزمایش اتصال تیر به ستون

زلزله, محققان ایرانی, آزمایشگاه

در بزرگترین تست اتصال تیر به ستون پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، ستون با نیروی ٢٢٠ تن دچار شکست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین آزمایش اتصال تیر به ستون در دنیا، مربوط به پروژه فرانمای آیمکس (IMAX)در آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله کشور، متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله انجام شد.

این آزمایش، اولین آزمایش مهم در مجموعه آزمایشگاه‌های پیشرفته مهندسی زلزله است که مربوط به مقاومت اتصال تیر به ستون در برابر زلزله به شمار می‌رود.

بحث ایمنی ساختمانها در برابر زلزله یکی از دغدغه‌های مهم جامعه و مسؤلین است. این موضوع به خصوص برای ساختمانهای بلند مرتبه اهمیت دوچندانی دارد که در همین راستا کشورهای پیشرفته برای نیل به این هدف، اقدام به ساخت آزمایشگاه‌های بزرگ و پیشرفته مهندسی زلزله نموده‌اند.

در حال حاضر یکی از بزرگترین برج‌های چند منظوره تهران به ارتفاع ١٢٧ متر وجود دارد که پیش بینی شده این آزمایش روی آن پیاده سازی شود.

این تست روی سازه‌ای بزرگ متشکل از تیر و ستون انجام گرفته است. طراحی اتصالات تیرها به ستونهای این سازه به روشی کاملاً جدید، به دو صورت پیچی و جوشی و به صورت اتصال صلب با استفاده از ورق کناری انجام شده است.

با توجه به جدید بودن روش اتصال در این پروژه، لازم است ابتدا این اتصالات با ابعاد واقعی ساخته شده و تحت آزمایش‌های مورد نیاز جهت تائید قرار گیرد.

در صورت تائید این روش جدید اتصال، توسط مراجع ساختمان سازی کشور، می‌توان از این نوع اتصال در ساخت سازه‌ها در سراسر کشور به عنوان یک روش ساخت اتصالات تیر به ستون استفاده کرد.

در همین راستا محققان پژوهشگاه بین المللی زلزله و زلزله شناسی، بزرگترین آزمایشگاه تیر به ستون دنیا را در آزمایشگاه پیشرفته زلزله این پژوهشگاه اجرایی کردند.

در این آزمایش ستون پس از وارد شدن نیروی ٢٢٠تن دچار شکست شد. این در حالی است که طبق استاندارد، مقاومت ستون در برابر نیرو ١٧٠تن است. این نشان می‌دهد که ستون نیرویی بیش از ١٧٩تن را متحمل می‌شود.

پیش از این آزمایش‌هایی در مقیاس کوچک‌تر در آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌های بزرگ دنیا انجام شده است. انجام این آزمایش مهم بیانگر رشد شاخص فناوری کشور در زمینه مهندسی زلزله خواهد بود.

کد N2175808