عکس | کشف محموله ۴۰ میلیاردی مواد مخدر از هواپیمای بم-تهران!

مواد مخدر,قاچاق مواد مخدر,استان کرمان

یک محموله ۴۰ میلیاردی ماده مخدر شیشه از هواپیمای بم - تهران کشف شد که در رابطه با آن چهار نفر از پرسنل فرودگاه بم بازداشت شدند.

کد N2174834