آفتاب

ویزای فرودگاهی برای خارجی‌های ذوب آهن

ویزای فرودگاهی برای خارجی‌های ذوب آهن

بازیکنان و کادر خارجی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ویزای فرودگاهی میگیرند

به گزارش ایلنا، با توجه به پیگیریهای صورت گرفته  و برگزاری جلسه امشب نمایندگان باشگاه و نمایندگان AFcومدیر هماهنگی فدراسیون عراق نهایتا مقرر گردید بازیکنان و کادر خارجی تیم فوتبال پس از ورود به فرودگاه با پرداخت هزینه ویزای فرودگاهی دریافت کنند.

گفتنی است روز گذشته سفارت عراق از صدور ویزا برای خارجی‌های ذوب آهن خودداری کرده بود و مشابه این اتفاق هم پیش از این برای مصاف با الزورا برای ذوبی‌ها پیش آمده بود.

کد N2173078

وبگردی