در جلسه شورای شهر تعیین شد

«خداکرمی» نماینده شورا برای نظارت بر کاهش مصرف ظروف پلاستیکی

الهام فخاری, محمدجواد حق شناس, شورای شهر تهران

تعیین نماینده شورای اسلامی شهر تهران برای تغییر الگو و کاهش مصرف ظروف پلاستیکی در مراکز وابسته به شهرداری تهران در یکصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در این باره اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران باید معرفی یک نماینده از سوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا برای تغییر الگو و کاهش مصرف ظروف پلاستیکی در مراکز وابسته به شهرداری تهران صورت گیرد و اعضای شورای اسلامی شهر تهران به این فرد رأی مثبت دهند.

وی اضافه کرد: در مرحله نخست خانم «فخاری» به عنوان نماینده معرفی شده بود که پس از پیگیری‌های کمیسیون و با توجه به تجربه خانم «خداکرمی»، در نهایت ایشان به عنوان نظر قطعی کمیسیون فرهنگی معرفی شدند.

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۸ رأی موافق، ناهید خدا کرمی را به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر تهران برای نظارت بر موضوع تغییر الگو و کاهش مصرف ظروف پلاستیکی در مراکز وابسته به شهرداری تهران انتخاب کردند.

کد N2172463