آفتاب
وزیر بهداشت:

استقرار پرونده الکترونیک سلامت نباید محدود شود

استقرار پرونده الکترونیک سلامت نباید محدود شود

تهران- ایرنا- وزیر بهداشت گفت: در روند اجرا و استقرار پرونده الکترونیک سلامت، نباید هیچ جزیی مغفول بماند و دانشگاه های علوم پزشکی نباید استقرار پرونده الکترونیک را به اجرای کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع محدود کنند، زیرا در این صورت اجرای پرونده الکترونیک سلامت دچار وقفه می شود.

به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سعید نمکی روز شنبه در جلسه شورای سیاست گذاری و ستاد اجرایی نظام سلامت الکترونیک افزود: بعد از استقرار پرونده الکترونیک سلامت، سیستم ارجاع و پزشکی خانواده نیز بازنگری شده و اجرایی خواهد شد.
وی بیان کرد: پرونده الکترونیک سلامت یک قرارگاه است. از این پس باید به مقوله پرونده الکترونیک سلامت به عنوان یک قرارگاه نگریسته شود و این برنامه آغازی برای اجرای طرح های دیگری همچون پزشکی خانواده و نظام ارجاع در سطح کشور تلقی شود.
نمکی اظهار داشت: زمانی که قول استقرار پرونده الکترونیک سلامت تا بهار 98 را دادیم، این سخن اندکی بلندپروازانه به نظر آمد، اما با وجود مدیران توانمندی که در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی داریم، این هدف میسر خواهد شد. این مدیران بال های قدرتمند پرواز وزارت بهداشت برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه هستند.
جلسه شورای سیاست گذاری و ستاد اجرایی نظام سلامت الکترونیک با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونان، مدیران و مشاوران این وزارتخانه و از طریق برقراری ارتباط ویدئویی با روسای دانشگاه های علوم پزشکی مجری پرونده الکترونیک سلامت در استان ها در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.
اجتمام*9482*1193
کد N2171657

وبگردی