عضو شورای عالی میراٍث فرهنگی و گردشگری:

موزه بهترین راه ارتباط با جهان و دیگر کشورها است

علمي آموزشي,دانشگاه الزهرا س ,محمد بهشتي

تهران - ایرنا - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری گفت: وجود هرگونه موزه در این دوران که دوره غفلت از گذشته و فرهنگ عمیق ملل است، بهترین راه ارتباط با میراث ارزشمند دیگر کشورها می شود.

به گزارش روز شنبه دانشگاه الزهرا (س) محمد بهشتی شیرازی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر میهمان ویژه اولین نمایشگاه اسناد آرشیوی و موزه دانشگاه الزهرا در روز جهانی موزه و میراث فرهنگی به سخنرانی در مورد نقش موزه ها در فرهنگ و تعامل جهانی پرداخت.
بهشتی موزه ها را مهمترین راه ارتباط فرهنگی میان کشورها برشمرد و گفت: امروزه دیگر موزه ها یک اتاق بسته برای نمایش یک سری سند و شیء نیست بلکه تمامی اماکن تاریخی و میراث گذشتگان که امکان برقراری ارتباط میان فرهنگ‌ها و جهانیان را داشته باشد، به تنهایی یک موزه به حساب می آید.
وی میدان نقش جهان اصفهان را یک موزه عنوان کرد که به خودی خود موجب جلب توجه جهانیان و تعاملات فرهنگی آنها می شود.
عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به نگاه خود محورکشورها به واژه جهان و مرکز پنداری تاریخی جهانیان ایران را یک گواه تاریخی دانست و موزه‌های مختلف در سراسر دنیا را به عنوان یک کشور جهانی که دارای روابط مختلف فرهنگی در تمامی دوران هستند، برشمرد.
بهشتی بر نقش غیرقابل انکار موزه‌ها در جامعه اشاره کرده و گفت: بهترین راه برای مطرح کردن ایران در سطوح بین المللی؛ موزه‌ها و میراث فرهنگی است.
وی همچنین از نمایشگاه اسناد آرشیوی و موزه و بخشهای دیگر دانشگاه بازدید کرد.
18 مِی در تقویم جهانی روز موزه و میراث فرهنگی نامگذاری شده است. شعار امسال ایکوم برای این روز «موزه‌ها در جایگاه کانون‌های فرهنگی، آینده سنت» بود که دانشگاه الزهرا نیز برای اولین بار همگام و همراه با دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و فرهنگستان‌های سراسر جهان، در آیین بزرگداشت این روز با برگزاری سخنرانی تخصصی و برپایی اولین نمایشگاه اسناد آرشیوی و موزه شرکت نمود
این مراسم به همت دانشکده هنر ، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و روابط عمومی دانشگاه الزهرا برگزار شده که مورد استقبال اساتید و دانشجویان و علاقه مندان این حوزه قرار گرفت.
دانام **8398** 1200
کد N2171565