طائب مسئول اطلاعات سپاه شد

سیاسی,طئب,مسوول اطلاعات سپاه

تهران-ایرنا-حجت الاسلام حسین طائب در مراسمی با حضور فرمانده کل سپاه به عنوان مسئول اطلاعات سپاه معرفی شد.

حجت الاسلام حسین طائب در مراسمی با حضور سردار سرلشکر حسین سلامی به عنوان مسئول اطلاعات سپاه و سردار سرتیپ پاسدار حسن محقق نیز به عنوان جانشین اطلاعات سپاه معرفی شدند.
در این مراسم از خدمات سردار سرتیپ پاسدار حسین نجات قدردانی شد.
پیش از این نیز حجت الاسلام طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه بوده است.
سیام*9612**9121
کد N2171509