عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد :

رسانه موفق افکار عمومی را هدایت می کند

علمی آموزشی,رسانه,افکارعمومی,جریان اصلی

تهران-ایرنا- عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: رسانه موفق افکار عمومی را هدایت می کند و رسانه جریان اصلی در این موضوع تا حدودی موفق عمل کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ، افسانه مظفری روز پنجشنبه در نشست تخصصی رسانه جریان اصلی و شبکه اجتماعی و مخاطب در دانشگاه سوره اظهار کرد: رسانه های جریان اصلی همچنان تاثیر گذار هستند همچنین خبر را بسط می دهند.
وی ادامه داد: رسانه ملی و مطبوعات هریک دو وظیفه و عملکرد متفاوت دارند.
مظفری اضافه کرد: رسانه های جریان اصلی و شبکه های اجتماعی رقابت ایجاد کرده اند تا مخاطب را از دست ندهند اگر چه رسانه ها اصلی تا حدودی مخاطبان خود را از دست داده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه رسانه های جدید به سبب ازدیاد پیام ها تاثیرگذاری اندکی دارند، گفت: صداوسیما نیز بسیار اعتبار خود را نزد برخی مخاطبان از دست داده و اعتمادی به آن ندارند همچنین مخاطب دراین رسانه به دنبال نتیجه است .
مظفری افزود: رسانه تلاش خود را می کند اما مسئولان گوش شنوا ندارند.
این استاد دانشگاه با اشاره به همگرایی بین رسانه ها، گفت: در شبکه اجتماعی قانون زدایی می شود و کنترل و نظارت نیست و به راحتی اخبار منتشر و کاربران بسیار وجود دارد.
مظفری تصریح کرد: مخاطبان زیاد در شبکه های اجتماعی فرصت مناسب برای دیده شدن را ایجاد می کنند به همین دلیل رسانه های جریان اصلی به سمت همگرایی با آنها می روند.

** استفاده نکردن خبرنگاران جریان اصلی از شبکه های اجتماعی
همچنین در ادامه عباس مسعودی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست با اشاره به تفاوت رسانه جریان اصلی و شبکه اجتماعی گفت: در رسانه های جریان اصلی ویژگی هایی داریم که در رسانه شبکه اجتماعی وجود ندارد به عنوان مثال در رسانه های جریان اصلی اطلاعات از بالا به پایین است در شبکه اجتماعی رسانه چند سویه و تعاملی است.
وی ادامه داد: رسانه های جریان اصلی ساختار، اقتصاد و خط و مشی مشخص است اما در شبکه اجتماعی ساختار وجود ندارد.
اسدی ادامه داد: دروازه بانی خبر در رسانه های اصلی براساس نیاز دولت ها و ساختار رسانه ها است اما در شبکه های اجتماعی بر اساس نیازهای مخاطبان شکل می گیرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: ارزش های خبری در هر دو رسانه متفاوت است. رسانه سنتی نظارت و کنترل دارد در حالی که شبکه های اجتماعی انواع اخبار را مخابره می کنند و در انحصار فرد است.
اسدی خاطر نشان کرد: رسانه های جریان اصلی و شبکه های اجتماعی مکمل هستند اما خبرنگاران رسانه جریان اصلی از ظرفیت این شبکه ها استفاده نمی کنند.

**همسو شدن رسانه جریان اصلی و شبکه های اجتماعی
در ادامه امید علی مسعودی تصریح کرد: رسانه های اصلی و شبکه اجتماعی در حال همسو شدن هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه سوره اظهار کرد: خبرگزاری ها نظارت دارند اما در شبکه های اجتماعی این نظارت وجود ندارد و اخبار قابل اعتماد لازم نیست.
مسعودی عنوان کرد: در بیشتر مواقع جریان اصلی پیرو شبکه های اجتماعی می شود و همسویی در راستای جذب مخاطب مطلوب است.

**9465**1601**
کد N2170070