مرگ جوان بابلی به سه نفر زندگی بخشید

اجتماعی,اهدای عضو,بابل,مازندران

ساری - ایرنا - خانواده جوان مرگ مغزی 39 ساله بابلی با اهدای اعضای بدنش به سه نفر زندگی دوباره بخشیدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مهدی چمازیان اهل روستای سیاهکلا بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود و اعضای بدنش شامل دو کلیه و کبد با رضایت خانواده اش جهت اهدای عضو به تهران منتقل شد.
اهدای اعضای مرحوم مهدی چمازیان شصت و ششمین مورد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1384 تا کنون و نخستین مورد در سال جاری بوده است.
31 اردیبهشت سالروز تاریخی فرمان حضرت امام خمینی (ره) برای جایز بودن اهدای عضو ، به عنوان روز ملی اهدای عضو نامگذاری شده است.
7343/1654
کد N2170050