جزء دهم قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت

رسانه,جزء یازدهم قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار

به گزارش ایلنا، جزء یازدهم  قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار برای استفاده مخاطبان روزه‌دار منتشر می‌شود.

 

 

18.93M :حجم فایل صوتی
00:55:04 :زمان فایل صوتیی
دانلود فایل صوتی
کد N2169668