کمپین وزیر ارتباطات: #800*

وزیر ارتباطات,محمد جواد آذری جهرمی

همشهری آنلاین: دعوت وزیر ارتباطات برای پیوستن به کمپین #همه‌باهم در برابر #حقه‌بازها و #حرام‌خوارها

درخواست آذری جهرمی وزیر ارتباطات:

راهکار جلوگیری از کلاهبرداری و اتمام زود هنگام بسته اعتباری تلفن همراه.

تنها کافی است با شماره‌گیری #800* از فعال نبودن سرویس‌های ناخواسته بر روی گوشی خود مطمئن شوید.

پس تا دیر نشده شماره‌گیری کنید: #800*