فیلم | عصبانیت رویا نونهالی از کار خطرناک احسان علیخانی

احسان علیخانی, برنامه عصر جدید

رویا نونهالی داور برنامه "عصر جدید" به کار خطرناک احسان علیخانی واکنش نشان داد و با او بحث کرد.

فیلم | عصبانیت رویا نونهالی از کار خطرناک احسان علیخانیرویا نونهالی داور برنامه "عصر جدید" به کار خطرناک احسان علیخانی واکنش نشان داد و با او بحث کرد.
کد N2168630