راهپیمایی نمازگزاران در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت | تصاویر

کد N2165080