مصاحبه ظریف در انجمن آسیا در نیویورک درباره خلیج فارس | فیلم

مصاحبه ظریف در انجمن آسیایی نیویورک,مصاحبه ظریف درباره خلیج فارس,خلیج فارس, تبریک روز ملی خلیج فارس,روز ملی خلیج فارس, روز ملی خلیج فارس مبارک,روز خلیج فارس, درباره خلیج فارس,روز ملی خلیج فارس چه روزی است,روز ملی خلیج فارس گرامی باد,

محمدجواد ظریف با انتشار یک فایل ویدیویی از اظهارات اخیر خود در 'انجمن آسیا در نیویورک' در صفحه اینستاگرام خود اهمیت حیاتی خلیج فارس و نام تاریخی آن ( 10 اردیبهشت - روز ملی خلیج فارس) را گرامی داشت. ظریف در این نشست که چهار اردیبهشت برگزار شد، عنوان کرد: خلیج فارس رگ حیاتی و جریان زندگی ما است.

مصاحبه ظریف در انجمن آسیا در نیویورک درباره خلیج فارس | فیلممحمدجواد ظریف با انتشار یک فایل ویدیویی از اظهارات اخیر خود در 'انجمن آسیا در نیویورک' در صفحه اینستاگرام خود اهمیت حیاتی خلیج فارس و نام تاریخی آن ( 10 اردیبهشت - روز ملی خلیج فارس) را گرامی داشت. ظریف در این نشست که چهار اردیبهشت برگزار شد، عنوان کرد: خلیج فارس رگ حیاتی و جریان زندگی ما است.
کد N2155326