آفتاب

مصاحبه ظریف در انجمن آسیا در نیویورک درباره خلیج فارس | فیلم

مصاحبه ظریف در انجمن آسیا در نیویورک درباره خلیج فارس | فیلم

محمدجواد ظریف با انتشار یک فایل ویدیویی از اظهارات اخیر خود در 'انجمن آسیا در نیویورک' در صفحه اینستاگرام خود اهمیت حیاتی خلیج فارس و نام تاریخی آن ( 10 اردیبهشت - روز ملی خلیج فارس) را گرامی داشت. ظریف در این نشست که چهار اردیبهشت برگزار شد، عنوان کرد: خلیج فارس رگ حیاتی و جریان زندگی ما است.

کد N2155326

وبگردی