فیلم | واکنش مجری تلویزیون به سکته هم‌زمان مفسدان اقتصادی

فساد اقتصادی,مبارزه با مفاسد اقتصادی, مجری رادیو و تلویزیون

واکنش نیما کرمی مجری صدا و سیما به سکته همزمان ۳ مفسد اقتصادی قبل از برگزاری دادگاهشان را می بینید.

فیلم | واکنش مجری تلویزیون به سکته هم‌زمان مفسدان اقتصادیواکنش نیما کرمی مجری صدا و سیما به سکته همزمان ۳ مفسد اقتصادی قبل از برگزاری دادگاهشان را می بینید.

کد N2150790