«بی حسی موضعی» با بازیگران کاردرستش!

فیلم بی حسی موضعی,بخش جلوه گاه شرق, حسن معجونی,سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر,جشنواره جهانی فیلم فجر 98,داوران جشنواره جهانی فیلم فجر,جشنواره جهانی فیلم فجر

سه فیلم ایرانی ودوازده فیلم خارجی حاضردربخش"جلوه گاه شرق"سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجرمعرفی شدند.

حسن معجونی با انتشار این عکس نوشت:

سه فیلم ایرانی و دوازده فیلم خارجی حاضر در بخش "جلوه گاه شرق" سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شدند. "بی حسی موضعی" ساخته حسین مهکام #بی_حسی_موضعی #فیلم


آخرین خبر