در کمیسیون فناوری شورای انقلاب فرهنگی تأکید شد؛

لزوم برنامه‌ریزی مبتنی بر علم و فناوری در مقابله با بلایای طبیعی

شورای عالی انقلاب فرهنگی, پروژه دانش بنیان, بلایای طبیعی

کمیسیون علمی و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم برنامه‌ریزی دانش‌بنیان و مبتنی بر علم و فناوری در مقابله با بلایای طبیعی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۸۲ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در این جلسه که به بررسی نقش علم و فناوری در تحقق شعار سال اختصاص داشت، اعضای کمیسیون به بیان نظرات خود در این زمینه پرداختند.

اعضای کمیسیون همچنین با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دانش‌بنیان و مبتنی بر علم و فناوری در مقابله با بلایای طبیعی مانند سیل ابتدای سال جاری بر لزوم رفع سو مدیریت‌ها در این زمینه نیز تأکید کردند.

حضار جلسه ۲۸۲ کمیسیون علمی و فناوری ضمناً استفاده از تجارب کشورهایی مانند ژاپن را نیز در این زمینه الزامی دانستند.

اعضای کمیسیون علمی و فناوری ضمناً با توجه به نقش بارندگی‌های اخیر در رفع بحران خشک‌سالی کشور، لزوم استفاده بهینه از منابع آبی فراهم شده را نیز لازم دانسته و در این زمینه بکارگیری روش‌های مدرن در آبخیزداری را نیز مورد تاکید قرار دادند.

اعضای جلسه همچنین به موارد ذیل نیز اشاره کردند:

برنامه‌ریزی آموزشی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص در امر تولید، همکاری با سایر نهادهای سیاست‌گذار مانند مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اقدام عاجل به منظور کاهش تورم و افزایش قدرت خرید آحاد مردم در کنار برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت، ترسیم دقیق نقش رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی در تحقق رونق تولید، ارتباط مفاهیمی مانند حکمرانی خوب با موضوع تولید، جایگاه و کارکرد نسل جوان در این زمینه و استفاده از تجربیات دفاع مقدس در راستای حمایت از تولید.

اعضای کمیسیون همچنین موارد ذیل را نیز مورد تاکید قرار دادند:

مبارزه اصولی و ریشه‌ای با فساد سازمان یافته و شبکه‌ای در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه تولید و تجارت، ایفای نقش فعال‌تر نهادهای سیاستگزار در انسجام و هماهنگی سیاست‌های کلان سه‌گانه فرهنگ، اقتصاد و سیاست، گسترش و توسعه نقش اقتصاد دانش بنیان در رونق تولید و رشد اقتصاد کشور، ایجاد فرهنگ کار جهادی و مدیریت جهادی در فرایند ساختار تولید.

کد N2145551