فیلم | دروازه قرآن شیراز؛ ۲۰ روز بعد از فاجعه سیلاب

استان فارس, سیل, سیل شیراز

تنها ۲۰ روز از فاجعه سیل مرگبار شیراز می گذرد، در دروازه قرآن، همه چیز عادی است و رفت و آمد معمول خودروها جریان دارد، نکته اینجاست که هیچ تغییری در معماری خیابان و مسیل این بخش از شهر شلوغ شیراز انجام نشده است، آیا در صورت تکرار بارش شدید، باز هم سیلاب مرگبار، شیرازی ها را تهدید می‌کند؟

فیلم | دروازه قرآن شیراز؛ ۲۰ روز بعد از فاجعه سیلابتنها ۲۰ روز از فاجعه سیل مرگبار شیراز می گذرد، در دروازه قرآن، همه چیز عادی است و رفت و آمد معمول خودروها جریان دارد، نکته اینجاست که هیچ تغییری در معماری خیابان و مسیل این بخش از شهر شلوغ شیراز انجام نشده است، آیا در صورت تکرار بارش شدید، باز هم سیلاب مرگبار، شیرازی ها را تهدید می‌کند؟

کد N2144400