سازمان هواشناسی:

کاهش دمای هوا در راه است

کد N2144169