رونمایی از هدیه چاوز به اوباما در نمایشگاه کتاب تهران

کد N2141808