تماس کودک ۶ ساله با اورژانس برای نجات جان مادرش + فیلم

اورژانس,کودک 6 ساله اصفهانی,تماس کودک 6 با اورژانس,اورژانس اصفهان

کودک ۶ ساله برای نجات جان مادر بیهوش خود، با خونسردی عوامل اورژانس را برای یافتن آدرس راهنمایی می‌کند.

یک کودک 6 ساله اصفهانی در تماس با اورژانس، از وضعیت وخیم حال مادرش پس از مصرف قرص خبر می‌دهد و تکنسین اورژانس را برای حضور در محل راهنمایی می‌کند.
تماس کودک ۶ ساله با اورژانس برای نجات جان مادرش + فیلمکودک ۶ ساله برای نجات جان مادر بیهوش خود، با خونسردی عوامل اورژانس را برای یافتن آدرس راهنمایی می‌کند.

تسنیم
کد N2139916