فیلم | ورود ابرهای وحشتناک به جنوب ایران

هواشناسی, سیستم بسیار قدرتمند بارشی,ابرهای سوپرسل در جنوب ایران,هشدار هواشناسی,بارش شدید باران,بارش شدید باران در جنوب کشور,فیلم ورود ابرهای وحشتناک به جنوب ایران

نفوذ ابرهای سوپرسل وحشتناک به جنوب ایران با شروع فعالیت سیستم بسیار قدرتمند بارشی در بندر گنگ استان هرمزگان را می بینید.

فیلم | ورود ابرهای وحشتناک به جنوب ایراننفوذ ابرهای سوپرسل وحشتناک به جنوب ایران با شروع فعالیت سیستم بسیار قدرتمند بارشی در بندر گنگ استان هرمزگان را می بینید.
کد N2139686